Tuesday, 13 September 2016

Snor...

Geachte Gemeentebestuur,

De Gemeente Amsterdam wil op korte termijn de snorscooter verplaatsen naar de rijbaan. Zoveel is bekend. Maar het blijft een moeilijk onderwerp omdat de huidige nationale regelgeving weinig mogelijkheden biedt. Snorscooters mogen nu op het fietspad maar horen eigenlijk, net als alle andere gemotoriseerde voertuigen, op de weg en dan het liefst met helm.

Amsterdam moet verlost worden van de scooterterreur op fietspaden. Dat is de enige manier om handhaving mogelijk te maken. Geen scooters op de fietspad. Ik begrijp heel goed dat dit onderwerp met Den Haag uitgevochten moet worden en ik heb er vertrouwen in dat dit op termijn zal lukken.
Maar ondertussen is er een manier om nu al een daad te stellen. Amsterdam zelf (gemeente, stadsdelen, handhaving en politie) maken ook gebruik van snorscooters. Dat kan natuurlijk anders. Daarnaast is er ook een prima alternatief in de vorm van Amsterdamse elektrische fietsen. Bijvoorbeeld van Amsterdamse fietsfabrikant Van Moof.
Ik stel voor dat de Amsterdamse gemeente kiest voor een gemeentelijke uitvoering van de Van Moof Electrified-S – wit met drie rode kruisjes. Net zo snel als de snorscooter en veel beter voor de stad, ons milieu en de berijder.

Hoogachtend

MC