Tuesday, 15 December 2015

A sloop is no way to see the Amsterdam Light FestivalThrough Groupon you can take a "discount" boat trip to see the Amsterdam Light Festival. For 20 euro instead of 40 you can see the lights with Amsterdam Boat Experience. Unfortunately you will find yourself hoisted aboard a noisy sloop (more like a second rate lifeboat with a plastic tent as a roof). When you have clambered aboard (no mean feat as you have a 50-cm step down), then you find yourself in a circle with about 30 others all looking at each other and over people's head through the plastic to catch a glimpse of the lights. You can only really look upwards, while most of the attractions are low on the water. 
A very bored helmsman reads the texts out loud from his smartphone - describing the works of art as if they were described in a manual for his noisy engines. Two girls have been hired to serve Gluwein and warm chocolate but they soon turn to discussing what they would rather have been doing tonight instead of shivering about a draughty sloop. When we were way past halfway, I heard the girls say that they had once had a lot of tourists and the texts had been read out in English. "But you can read them on your smartphone anyway. " 


I asked if they had told the English speakers on board this time. They hadn't. They hurried to try and help them find the right page, but had no luck before the boat trip was over. Not really very helpful. 

Anyway - why would you choose an adventure in a sloppy sloop when you could travel in the comfort of a real "rondvaart" boat for the same price and actually see what you came to see? And I really feel sorry for those who paid 40 euros. What a rip-off!

Groupon claim that 89% "recommended" the trip. I'd like to know where passengers can respond. I certainly wouldn't recommend it.

It's a better idea to go with Canal Company than with Amsterdam Boat Experience.  And the texts can be found here

Friday, 9 October 2015

Hoeveel kost het Parool?

Ik heb een abonnement op het Parool. Electronisch welteverstaan met de zaterdagkrant. Het is tijd om het te vernieuwen en ik was benieuwd wat het Parool te bieden had als ik zou gaan verlengen. En toen kreeg ik donderdag een mailtje.
Interessant, denk ik. Ik ben wel benieuwd wat dat me gaat kosten. Natuurlijk wil ik geen "cadeau". Ik wil gewoon de beste prijs voor een goeie krant.  Dus ik klik door. Daar kan ik kiezen tussen een restaurantbon of een Nutribullet met onbewijsbaar gezondheidsclaims ("supercharge uw gezondheid in slechts enkele seconden per dag"). 

Nergens staat de prijs noch is er een optie om mijn abonnement te verlengen zonder cadeau, dus ik klik verder. Ik ga er vanuit dat ik wel te zien krijg wat ik moet gaan betalen voor twee jaar Parool, met of zonder "cadeau". Maar als ik klik op één van de twee opties dan heb ik mijn abonnement al verlengd. En nog steeds geen bedrag.
Zelfs een email bevestiging geeft geen verdere informatie en zeker geen kosten. Dus bel ik met de abonnementsnummer en krijg te horen dat ik niet de eerste ben met dit probleem. Maar ik moet tot morgen wachten en de klantenservice bellen. 
Ik heb vandaag gebeld met de klantenservice, maar zelfs aan de telefoon kan niemand vertellen wat een abonnement op het Parool mij gaat kosten. Ik wordt doorverbonden met opzeggingen (?) Die kan het mij ook niet uitleggen. 
Maandag is mijn order nog steeds niet verwerkt... maar de aardige man van opzeggingen kon mijn abonnement verlengen voor €16,95 per maand.  Dat is wat ik eerder betaalde. Ik moet dus ook weer niet vergeten om in september 2017 weer op te zeggen. 


Monday, 4 May 2015

Kiosken niet welkom

In haar beperkte blik op de kiosken in de PS van vrijdag jl. gaat Lisa Hekman volledig voorbij aan de vele protesten van bewoners uit buurten in Amsterdam West bij de komst van kiosken.
De kiosken voegen namelijk vaak niets toe aan bestaande voorzieningen en nemen spaarzame, openbare ruimte in beslag. Daarnaast is er veel zorg over wat er gebeurt als een kiosk leeg komt te staan. De kiosk staat er voor minimaal 25 jaar mét of zonder ondernemer. En een lege kiosk trekt vandalen - kijk maar op de Appeltjesmarkt.


Het stadsdeel wilde wat meer bedrijvigheid in sommige wijken en de komst van een kiosk zou daaraan kunnen bijdragen. Helaas had het stadsdeel  niet gerekend op een projectontwikkelaar uit Alkmaar (Baveko) die bij praktisch alle ‘lege’ plekken in West een kiosk wel zag zitten. Deze ondernemer heeft inmiddels minimaal 50 aanvragen voor de bouw van een kiosk gedaan. Ook in buurten waar totaal geen behoefte is aan deze prefab bouwsels van 3 meter hoog, 5 meter breed en 3 meter diep met een overhangend dak.
Gelukkig zijn er al een paar vergunningen niet gegeven en/of ingetrokken. Ook de politiek weet dat deze overkill aan kiosken van Baveko niet de bedoeling was toen er destijds ingestemd werd met de plannen.


Het zou fijn zijn als Het Parool komt kijken bij de bewoners die zich verzetten tegen een kiosk in hun wijk en niet alleen de tekst van de ondernemer Baveko overneemt. Bijgaand sturen wij alvast wat foto’s van bewonersprotesten.


Corry Fickinger (Kwakersplein)
Edith Dunharden (Cremerplein)
Jaap den Dulk (Hugo de Grootkade)
Marianne en François Morfouace (Waterkeringweg / GWL-terrein)
Marieke Giskes (Kwakersplein)
Margreet Muller (Bilderdijkstraat)
Martin Cleaver (Bilderdijkstraat)
Rein Kleist (Kwakersplein)
Ron Willigenburg (Ketelhuisplein)

Protesten op o.a. de volgende lokaties:
GWL/Haarlemmerweg


Ketelhuisplein

Cremerplein


Bilderdijkstraat

Kwakersplein

Friday, 27 March 2015

Onbehoorlijk bestuur (2)

Het stadsdeel op zijn kleinste. Een "Bestuurscommissie" in chaos was wat vele boze buurtbewoners begroeten op een vergadering op 24 maart om de kiosken te bespreken.
Vergunningen toegekend op plekken waar geen kiosk moet staan. Een wirwar van aanvragen, vergunningen en beroepen... Met een klungelige administratie om alles in de soep te laten draaien.
Nu gaan ze in het vervolg de bewoners iets beter informeren... eerst kwamen er reclame spandoeken van de MIK, maar nu gaat het stadsdeel een eigen spandoek ophangen.
Bewoners van het Surinameplein hadden beroep aangetekend tegen een nieuwe kiosk. Maar intussen was die aanvraag ingetrokken en vervangen door een tweede. Toen de bewoners daarover informeerden, kregen ze te horen dat hun al ingediende beroepen ook meegenomen zouden worden tegen de tweede kiosk. Maar toen puntje bij paaltje kwam, hadden ze natuurlijk een nieuwe beroep aan moeten tekenen en zijn hun bijdragen niet ontvankelijk verklaard. 
Intussen heeft Marqt voor €1,5 miljoen geïnvesteerd in hun nieuwe winkel aan de Bilderdijkstraat/hoek Kwakersplein. Dan wil het stadsdeel nog een kiosk daar om de gevel volledig wegmoffelen achter een miskraam van 5 x 3 meter.

Nu zijn er plannen voor nog meer kiosken, sommigen met terrassen, op plekken waar dat echt niet handig is. Bijvoorbeeld naast de ingang van de Mentrum Dagbehandeling op het WGplein. En voor twee kiosken op de Gulden Winkelplantsoen naast de markt op het Bos en Lommerplein. Onze bestuurders - die blijkbaar klaar staan om alles voor Baveko te doen - roepen dat de kiosken "leven" on de buurt moeten brengen. Maar Baveko wil kiosken alleen MIKken waar er al meer dan genoeg leven is en natuurlijk waar de klanten zijn. 
Als bewoners klagen dat er geen behoefde is aan kiosken waar winkels nog leegstaan, is het antwoord dat de kiosken een laagdrempelig gelegenheid zijn voor starters en mensen die geen winkel kunnen betalen. Alsof de lege winkels duurder zouden zijn. En onze vrienden van D66 melden er niet bij dat nieuwe huurders vaak meer dan €40.000 vooraf op moeten ophoesten om te beginnen. Dan zijn ze niet echt geschikt  voor starters. 

Een wanhopig Pieter Rietman roept dan de klagers zeiken  over een kiosk dat tegenover zijn eigen woning zou verrijzen. Op de kaart zou blijken dat er niet genoeg stoep overblijft om langs te kunnen lopen zonder de rijweg te gebruiken. Hij reageert lacherig dan de kaart fout was... En dus lacht hij de klagers uit dat ze dat niet door hadden - in plaats van het stadsdeel aanspreken voor het zoveelste voorbeeld van misinformatie. 

Alles bij elkaar was het een gênante vertoning van onbehoorlijk bestuur op 24 maart.

Wednesday, 11 March 2015

MIK de Kiosken weg.

Bij het aantreden van de bestuurscommissie. is er een startnotitie gepubliceerd: Meer Ruimte voor West. Daarin staat: "De openbare ruimte in West is zeer schaars. De kwaliteit van de openbare ruimte staat voorop. Daarom wordt wordt de nadruk gelegd op vergroening om de leefbaarheid te vergroten..." De eerste vruchten hiervan zijn al zichtbaar, bijvoorbeeld hier de eerste MIK (Multi Inzetbare Kiosk) bij het Bos- en Lommerplein. 

Van vergroening komt blijkbaar weinig terecht. Er is geen draagvlak in de buurt voor Kiosken, maar wel een gelikte ondernemer uit Alkmaar met een glad verhaal. 
En over de nieuwe Bestuurscommissie staat in de startnotitie: 'Wij zijn de ogen en de oren. Wij zijn de handen. Wij zijn het hart van West". Mooie woorden. Dat wel. Maar er zijn tal van incidenten die aangeven dat het bestuur zich hier niets van aantrekt. Een mooie opsomming in Het Parool.  In tal van gevallen wil de bestuurscommissie niet kijken of luisteren, alleen politiek spelen en hun snode plannen opleggen. 
Tegelijkertijd zijn die ogen en en oren trots op participatie in de buurt: "De bestuurscommissie werkt niet meer van boven naar beneden. Nee, we zoeken de oplossingen steeds meer van onderop. Dat zijn vaak de beste ideeën. Dit betekent maximale ruimte voor de bewoners en de ondernemers om zelf hun wijk vorm te geven." Daar is intussen geen sprake van. Leden van de commissie "adopteren" wijken om ze vervolgens te verwaarlozen. 
Er komen dus een stuk of twintig kiosken terwijl de buurt bewust of onbewust onkundig gehouden was. Er zouden geen sprake zijn van een terras en zeker niet van late openingstijden, maar nu volgens de site:
 
Daar is Maikel Venneker heel blij mee. De buurten wat minder.

Friday, 20 February 2015

Onbehoorlijk bestuur

Vijf en dertig jaar wonen in Amsterdam West hebben mij genoeg voorbeelden laten zien van klunzig bestuur. De stad begon door te decentraliseren. De projectgroep Kinkerbuurt/Oud-West nam over onder de bezielende leiding van Henk van Veldhuizen. Toen moesten de diensten rampzalig versplinterd worden, zoals Bouw- en Woningtoezicht.
Intussen kreeg elke stadsdeeltje een eigen bestuur om besluiten te nemen en de concurrentie aangaan met andere stadsdeeltjes. Wethouder Pierre Wimmers had het briljante idee om Oudwest vol te plempen met grote draaiende reclameborden - Mupi's - in ruil voor twee openbare wc's. Hij vergat daarbij om het bestuur in te lichten dat deze deal meer dan 30.000 gulden waard was (bijna tien keer zoveel zelfs) en moest in 1996 het veld ruimen. Gelukkig zijn veel van de Mupi's verdwenen, maar men beseft nog steeds niet dat onze openbare ruimte volplempen nog steeds geen levendigheid in de buurt brengt.
Later zijn de stadsdeeltjes opgenomen in nog grotere stadsdelen waardoor wij verder moeten fietsen om een rijbewijs of paspoort te halen. En nu zijn de stadsdelen vervangen door bestuurscommissies. What's in a name?
Het lijkt soms alsof onze regenten steeds alles willen veranderen om mensen in de war te brengen. Gemeente wordt stadsdelen en dan bestuurscommissies. Een bouwvergunning wordt een omgevingsvergunning, enzovoort.
Intussen zou het steeds makkelijker moeten zijn om burgers op de hoogte te houden van wat er gaande is bij ons in de buurt... maar niets lijkt minder waar. Als het uitkomt zijn de regenten bereid om hoog van de toren te blazen. Zo ook eind 2012 toen Baveko kwam met een onzinnige plan om kiosken te bouwen. Het stadsdeel wil al te graag meegenieten van de loftrompet van "de gezonde stad", maar burgers informeren? Ho maar. Geen informatie naar de burger, niet eens in de wekelijkse nieuwsbrief.
In januari had het stadsdeel ons moeten laten weten hoe het zit met onze beroep tegen de kiosken in West. Niets gehoord, dus uiteindelijk in gebreke gesteld. Nog steeds niets gehoor den nu wordt het pas maart.  De stadsdelen waren al failliet. dat wordt nu voor de zoveelste keer bewezen.

Tuesday, 3 February 2015

Helmets don't make cycling safer

Now the West-Midlands Police is trying to scare people off bikes again by using old and discredited arguments. The facts are simple. Helmets may very occasionally save a life - although bike helmets are probably most effective for accidents involving pedestrians and certainly not cars. Now the police are scaring people into wearing them while that scares many more people off the roads. And that costs a lot more lives (because the physical exertion of cycling is much healthier than being a couch/car potato).

My mate Bez added a relevant cartoon to illustrate the point.
Media preview

And when it comes to arguments against helmets, let's start with the New York Times:
“Pushing helmets really kills cycling and bike-sharing in particular because it promotes a sense of danger that just isn't justified — in fact, cycling has many health benefits,” says Piet de Jong, a professor in the department of applied finance and actuarial studies at Macquarie University in Sydney. 

Ben Goldacre has subjected the issue to a more scientific treatise in the BMJ:
"The enduring popularity of helmets as a proposed major intervention for increased road safety may therefore lie not with their direct benefits—which seem too modest to capture compared with other strategies—but more with the cultural, psychological, and political aspects of popular debate around risk." 

Then of course we come to the succinct arguments of Chris Boardman and Transport Minister Norman Baker on the BBC. "A lot of people would not cycle if they were required to wear a helmet."  

Yet the police still seems to want to apply anecdotal argumentation - that one person whose skull survives thanks to a helmet justifies scaring thousands off bikes by insisting on their use. What if they're wrong?  

In this case the police are not only convinced they're right, they are also aware of the number of people who would argue with them on that - and choose to ignore them in advance. "We were lambasted by a few, and again we expected the usual social media participants to come out to play." 

I for one shall continue to lambast @trafficWMP for their short-sighted position.