Wednesday, 11 March 2015

MIK de Kiosken weg.

Bij het aantreden van de bestuurscommissie. is er een startnotitie gepubliceerd: Meer Ruimte voor West. Daarin staat: "De openbare ruimte in West is zeer schaars. De kwaliteit van de openbare ruimte staat voorop. Daarom wordt wordt de nadruk gelegd op vergroening om de leefbaarheid te vergroten..." De eerste vruchten hiervan zijn al zichtbaar, bijvoorbeeld hier de eerste MIK (Multi Inzetbare Kiosk) bij het Bos- en Lommerplein. 

Van vergroening komt blijkbaar weinig terecht. Er is geen draagvlak in de buurt voor Kiosken, maar wel een gelikte ondernemer uit Alkmaar met een glad verhaal. 
En over de nieuwe Bestuurscommissie staat in de startnotitie: 'Wij zijn de ogen en de oren. Wij zijn de handen. Wij zijn het hart van West". Mooie woorden. Dat wel. Maar er zijn tal van incidenten die aangeven dat het bestuur zich hier niets van aantrekt. Een mooie opsomming in Het Parool.  In tal van gevallen wil de bestuurscommissie niet kijken of luisteren, alleen politiek spelen en hun snode plannen opleggen. 
Tegelijkertijd zijn die ogen en en oren trots op participatie in de buurt: "De bestuurscommissie werkt niet meer van boven naar beneden. Nee, we zoeken de oplossingen steeds meer van onderop. Dat zijn vaak de beste ideeën. Dit betekent maximale ruimte voor de bewoners en de ondernemers om zelf hun wijk vorm te geven." Daar is intussen geen sprake van. Leden van de commissie "adopteren" wijken om ze vervolgens te verwaarlozen. 
Er komen dus een stuk of twintig kiosken terwijl de buurt bewust of onbewust onkundig gehouden was. Er zouden geen sprake zijn van een terras en zeker niet van late openingstijden, maar nu volgens de site:
 
Daar is Maikel Venneker heel blij mee. De buurten wat minder.

No comments:

Post a Comment