Friday, 20 February 2015

Onbehoorlijk bestuur

Vijf en dertig jaar wonen in Amsterdam West hebben mij genoeg voorbeelden laten zien van klunzig bestuur. De stad begon door te decentraliseren. De projectgroep Kinkerbuurt/Oud-West nam over onder de bezielende leiding van Henk van Veldhuizen. Toen moesten de diensten rampzalig versplinterd worden, zoals Bouw- en Woningtoezicht.
Intussen kreeg elke stadsdeeltje een eigen bestuur om besluiten te nemen en de concurrentie aangaan met andere stadsdeeltjes. Wethouder Pierre Wimmers had het briljante idee om Oudwest vol te plempen met grote draaiende reclameborden - Mupi's - in ruil voor twee openbare wc's. Hij vergat daarbij om het bestuur in te lichten dat deze deal meer dan 30.000 gulden waard was (bijna tien keer zoveel zelfs) en moest in 1996 het veld ruimen. Gelukkig zijn veel van de Mupi's verdwenen, maar men beseft nog steeds niet dat onze openbare ruimte volplempen nog steeds geen levendigheid in de buurt brengt.
Later zijn de stadsdeeltjes opgenomen in nog grotere stadsdelen waardoor wij verder moeten fietsen om een rijbewijs of paspoort te halen. En nu zijn de stadsdelen vervangen door bestuurscommissies. What's in a name?
Het lijkt soms alsof onze regenten steeds alles willen veranderen om mensen in de war te brengen. Gemeente wordt stadsdelen en dan bestuurscommissies. Een bouwvergunning wordt een omgevingsvergunning, enzovoort.
Intussen zou het steeds makkelijker moeten zijn om burgers op de hoogte te houden van wat er gaande is bij ons in de buurt... maar niets lijkt minder waar. Als het uitkomt zijn de regenten bereid om hoog van de toren te blazen. Zo ook eind 2012 toen Baveko kwam met een onzinnige plan om kiosken te bouwen. Het stadsdeel wil al te graag meegenieten van de loftrompet van "de gezonde stad", maar burgers informeren? Ho maar. Geen informatie naar de burger, niet eens in de wekelijkse nieuwsbrief.
In januari had het stadsdeel ons moeten laten weten hoe het zit met onze beroep tegen de kiosken in West. Niets gehoord, dus uiteindelijk in gebreke gesteld. Nog steeds niets gehoor den nu wordt het pas maart.  De stadsdelen waren al failliet. dat wordt nu voor de zoveelste keer bewezen.

No comments:

Post a Comment