Sunday, 17 July 2011

Kinkerstraat heeft een "Passage"?Winkeliers klagen dat de Kinkerstraat niet meer bereikbaar is voor automobilisten... maar die is ook vaak niet eens voor voetgangers makkelijk bereikbaar.
Er is duidelijk een dringend tekort aan logisch en realistische fietsparkeerplaatsen. Mag de Kinkerstraat weer op de schot? Sloop die lelijke zuidkant tegelijk!

No comments:

Post a Comment