Thursday, 22 April 2010

Berlijnse muur in de Bilderdijkstraat

Amsterdam OudWest zou samengaan met de rest van west, maar intussen is het in twee verdeeld door een muur. Mensen die van de Potgieterstraat bij de Kwakersstraat willen komen moeten of naar de De Clercqstraat of naar de Kinkerstraat. Lekker omlopen omdat een oversteek "gevaarlijk" zou zijn (volgens sommigen) of "een foutje van het stadsdeel" (volgens anderen).
Intussen moet alle verkeer in een zuidelijke richting een alternatieve route vinden. Een aantal jaren geleden heb ik hoogst persoonlijk de stadsdelen OudWest en Westerpark benaderd met een idee voor een alternatieve route voor fietsers. Met een nieuwe brug over de Hugo de Grootgracht bij de Waterkant zou er een mooie fietsverbinding gemaakt kunnen worden tussen het Westerpark en het Vondelpark.
Die is ook gemaakt – maar jammer genoeg is er weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Die route was zelfs klaar net voor het begin van de werkzaamheden aan de Bilderdijkstraat. Ik ben zelfs niet eens voor de feestelijke opening uitgenodigd. Nog erger is dat fietsers uit Westerpark en OudWest er niet eens op geattendeerd zijn dat er een alternatieve route was. Dus toen (en nu weer) probeert iedereen zich langs de werkzaamheden te wormen – ondanks borden die de boete al aangeven – in plaats van een mooi alternatief te gebruiken langs de Bilderdijkkade.
Tot overmaat van ramp zag ik toevallig vandaag die overbodige tante van AT5 die probeerde uit te leggen wat er nu weer voor opbrekingen zijn in de stad, maar dan met als voornamelijk doel om mensen curieus te maken en niet te informeren. Fietsers moeten langs de Nassaukade, volgens haar. Gelukkig lag ze dit keer - voor de verandering - niet over een afzetting gedrapeerd. Maar de informatie werd er niet duidelijker op.
Zal Stadsdeel West verbetering brengen? Nou - erger dan het oude stadsdeel bestuur is nauwelijks denkbaar, maar ik heb niet veel hoop.

No comments:

Post a Comment