Monday, 12 July 2010

West maakt HET verschil

Niet echt een blog, meer een citaat:

>>>
West maakt het verschil
Stadsdeelvoorzitter Martientje Kuitenbrouwer hield een speech bij de kennsimakingsbijeenkomsten met bewoners: 'We willen het verschil maken. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij u hard bij nodig.'

Amsterdam West heeft ontzettend veel kansen om het verschil te maken. We liggen centraal in de stad, we hebben prachtige parken, we hebben creatieve ondernemers, ambitieuze schoolbesturen Maar we leven wel in onrustige tijden. Een grote groep mensen in dit land heeft bij de verkiezingen aangegeven ontevreden te zijn. In Amsterdam is dat een op de tien inwoners. Dat is een signaal waar we niet omheen kunnen. Tegelijkertijd maak ik me zorgen over die mensen die zich hier niet langer thuis voelen. Die bang zijn. En misschien wel de grote opgave waar wij in Amsterdam West voor staan is ervoor te zorgen dat iedereen meetelt hier in West. Waar je ook vandaan komt, van wie je ook houdt of hoe je eruitziet.'
'De laatste tijd is er veel ophef over het antisemitisme dat de kop opsteekt. Joden die zich meer en meer onveilig voelen en het soms al bijna gewoon vinden uitgescholden te worden op straat. Ik spreek Marokkaanse jongeren die zich niet welkom voelen. Homo's die bang zijn, vrouwen die uitgescholden worden voor hoer. Turkse ondernemers die emigreren naar Turkije omdat ze de Amsterdamse tolerantie niet herkennen.’

Het gesprek aangaan
'Aan ons de keuze om hierin een verschil te maken, aan u die keuze. We kunnen ons laten bang maken, of we kunnen het gesprek aangaan. We kunnen wegkijken of we kunnen een hand uitsteken en ons inleven in tante Jo die na 50 jaar haar buurt niet meer herkent omdat haar burer de taal niet spreken. Inleven in Aziz die zich nergens thuis voelt, niet in Nederland en niet Marokko. Inleven in Ton en zijn vriend die er helemaal geen zin in hebben om hun homoseksualiteit te verbergen. Aan ons de keuze dat verschil te maken; je terugtrekken of meedoen; je mening klaar hebben of luisteren; je schouders ophalen of terugvechten.’
<<<

Zelden heb ik zoveel mooie woorden gelezen met zo weinig betekenis. Een typisch geval van de problemen bagataliseren en van regentachtig gedrag. D66 mag zich schamen dat ze zo een accord ondertekenen.

No comments:

Post a Comment