Friday, 19 November 2010

Scientologie met hoofddoeken

Fethullah Gülen en zijn netwerk aan organisaties zijn terug in het Nederlandse nieuws  na een periode van relatieve rust. De seculiere Turkse gemeenschap heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat Gulen niet zo onschuldig is als hij eruit ziet met zijn grote snor.
Desondanks worden wij herhaaldelijk gerustgesteld over de goede bedoelingen van organisaties als Stichting Witte TulpStichting Islam en DialoogDialoog Academie (platform van academici), Stichting Cosmicus (middelbaar onderwijs) en ondernemersvereniging Hogiaf. Onze regeerders en veel politieke partijen staan te popelen om een sprankje licht te vinden in de duisternis van de moderne Islam. Echter, met een nieuwe rapport van Martin van Bruinessen aan het parlement en de getuigenissen van mensen die betrokken zijn geweest bij Fethullah Gülen, is het steeds duidelijker dat zijn organisaties kenmerken hebben zoals we die vinden bij de Scientology “kerk”.
Dit viel me toevallig 18 maanden geleden al op. In mei 2008 ging ik met mijn zoon naar het Wetenschapsfestival in Nemo. Dit was op uitnodiging van de beroemde vader op zijn basisschool die later zo veel steun zou ontvangen van Jihad Alariachi voor zijn religieuze ijver.  Nemo was afgeladen met kinderen en hun ouders. Ongebruikelijk voor een dergelijk groot evenement, was de meerderheid allochtoon en heel veel meisjes droegen hoofddoeken. Ik werd ook getroffen door het grote aantal jonge Turkse mannen in chique pak, alsof het een uniform was. Dat is ook blijkbaar wat Alexander Rinnooy Kan aantrok om zitting te nemen in het comité van aanbeveling van de Stichting Witte Tulp. "Ik ken De Witte Tulp van het Wetenschapsfestival in Amsterdam. Dat was een hele leuke bijeenkomst met een positief maatschappelijk doel.” zei hij onlangs. Die jongens  gaven me een ongemakkelijk gevoel, alsof het evenement rond L. Ron Hubbard was georganiseerd. 
Naast de Turkse mannen waren enkele Turkse meisjes duidelijk van de organisatie, traditioneel gekleed als betaamt bescheiden en vrome moslims - met hoofddoek. Er was echter ook een groot aantal meisjes die minder duidelijk allochtoon waren en die droegen nette pakken min of meer identiek aan die van de Turkse jongemannen. Ik vond dat vreemd dus vroeg ik aan een paar van hen hoe ze daar terecht kwamen. Ze waren ingehuurd, net als de jonge studenten die je een abonnement willen aansmeren buiten deAH. Dat antwoord was heel onthullend, hoewel pas later bij mij het kwartje viel. Door de publicatie van een artikel in Binnenlands Bestuur vielen mij pas echt de schellen van de ogen. Hierin wordt de manier geopenbaard waarop de Witte Tulp buitenstaanders en de pers misleidt, bijvoorbeeld doordat plotseling in hun huiswerkklassen meisjes en jongens worden gemengd als prinses Maxima een keer op bezoek komt. Dit maakt duidelijk hoe hypocriet de beweging is. In deze context, waren de meisjes in die pakken toch iets minder onschuldig. Het was duidelijk weer een poging om voor de buitenwacht een show van tolerantie en moderniteit op te voeren. De parallellen met de Scientology blijven opvallend.
Foto's?

No comments:

Post a Comment