Tuesday, 16 February 2010

Asscherburgers

Het lijkt alsof de wethouder voor onderwijs meer tijd heeft voor campagne dan voor zijn eigen werk. Er zou gisteren ruimte gemaakt worden voor overleg met de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam over juridische stappen tegen ongelijkheid in aanmelding bij middelbare scholen. De OSVO (vereniging van schoolbesturen) geeft toe dat Amsterdamse kinderen achtergesteld worden tegenover kinderen uit randgemeenten als het gaat om het aanmelden voor middelbare scholen. Kinderen in Amstelveen krijgen nog steeds voorrang, zelfs in de tweede ronde, als ze zich aanmelden bij scholen in die gemeente. Amsterdamse kinderen krijgen nergens voorrang. CDA, D66 en VVD hebben duidelijk gemaakt dat dit een onacceptabele situatie is. Lodewijk Asscher zelf geeft toe dat het niet klopt, maar had geen tijd gisteren om met de Stichting VSA te overleggen. Hij had het veel te druk met het presenteren van de Asscherburger bij de Burgermeester aan de Elandsgracht. Vandaag moet een reclamebureau geopend worden. De campagne gaat blijkbaar voor alles!

No comments:

Post a Comment